Wel of niet veranderen? En zo ja, wat en hoe veranderen? Heeft de verandering impact op uw producten en diensten? Moeten de bedrijfsprocessen en de organisatie-inrichting aangepast worden? Richt de verandering zich op de ondersteunende informatievoorziening of op de samenwerking binnen de keten? Hoe reageert de klant? Wat doet de concurrent ondertussen?

Wij helpen organisaties bij het bepalen van die impact, het maken van keuzes en het doorvoeren van de verandering. Wij beschikken over een palet aan werkwijzen, methoden, technieken en samenwerkingsmogelijkheden met partners. Uit dit palet kiezen wij die combinatie die bij uw organisatie past en bijdraagt aan een succesvolle verandering.

Vertrekpunt zijn de visie en de missie van de organisatie. Deze bepalen het doel en de strategie en leggen het fundament voor de organisatie-inrichting. Hierbij wordt rekening gehouden met het samenspel tussen architectuur, bedrijfsprocessen en informatiemanagement. Het fundament moet de verandering kunnen dragen, maar ook voorbereid zijn op nieuwe veranderingen. Veranderen is geen mechanisch proces. Het creƫren van draagvlak voor veranderen is mensenwerk, de oplossing voor veel vraagstukken zit in de samenwerking tussen de juiste mensen.

Veranderen vraagt veel van organisaties. Door de verandering vanuit een integrale benadering op te pakken en met oog voor de betrokken mensen helpen wij die verandering beheersbaar en voorspelbaar te maken. De succesfactor voor veranderen is de collectieve wil om het gestelde doel te realiseren.

Solutions4U is een netwerk van zelfstandige professionals. Elke professional heeft ook zijn of haar eigen adviespraktijk. We geven onze samenwerking vorm op basis van de volgende principes: Klantgericht. Samen met de klant willen wij resultaten boeken. Wij hechten aan het belang van de klant, dat is immers ook ons belang. Teamgericht. Wij werken aan een goede basis door regelmatig samen te komen en onze ervaringen uit te wisselen. Wij investeren in elkaar, helpen elkaar als het nodig is en wij willen van elkaar leren. Prestatiegericht. Wij streven continu naar verbetering, onder andere door regelmatig trainingen te volgen die ons helpen om onze dienstverlening op een hoog niveau te houden.


Contact
Klaas Brongers

+31 6 2014 24 96

info@solutions4u.nl

Linkedin